Erflaters van onze beschaving

Erflaters van onze beschaving

ISBN: 9021420287

Publication Date: 1977

Publisher: Querido

Pages: 895

Format: Hardcover

Authors: Jan Romein, Annie Romein-Verschoor

3.78 of 9

Download PDF

Download ePub

Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen is een werk van de historici Jan Romein en zijn vrouw Annie Romein-Verschoor. Het werk bestaat uit vier delen, waarin de biografieën van belangrijke figuren uit de geschiedenis van Nederland worden beschreven. De vier delen verschenen tussen 1938 en 1940, en zijn later ook gebundeld uitgegeven. Erflaters moet gezien worden als aanvulling van het klassieke De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk, waar de biografieën van bekende personen bewust werden weggelaten.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share