Големият регрес

Големият регрес

ISBN 13: 9789545872075

Publication Date: 2017

Publisher: Критика и хуманизъм

Pages: 312

Format: Paperback

Authors: Heinrich Geiselberger, Arjun Appadurai, Donatella della Porta, Oliver Nachtwey, Иван Кръстев, Zygmunt Bauman, Eva Illouz, Роберт Мизик, Nancy Fraser, David Van Reybrouck, Slavoj Žižek, Bruno Latour, Paul Mason, Pankaj Mishra, César Rendueles, Wolfgang Streeck

3.94 of 8

Download PDF

Download ePub

В този том международно признати учени и интелектуалци изследват в току-що написани текстове причините за сполетялия ни "Голям регрес", обмислят възможни сценарии за следващите години и обсъждат стратегии как да се изправим пред това най-висше предизвикателство на епохата.

Обсъжданите теми са: последици от финансова криза, растяща миграция към Европейския съюз, проблематизиране на "мюсюлманина", възход на националистически партии, ксенофобски нагласи, напомнящи ужасите на миналия век, дълбока криза на Съюза, демагози на власт, заплашващи идеята за публичен дискурс, недоверие към традиционните медии, конспиративни теории, пълзящи из интернет през социалните мрежи, постистини...

Авторите: Арджун Ападурай, Донатела дела Порта, Оливер Нахтвай, Иван Кръстев, Зигмунт Бауман, Ева Илуз, Роберт Мизик, Нанси Фрейзър, Давид Ван Рейбрук, Славой Жижек, Бруно Латур, Пол Мейсън, Панкаж Мишра, Сесар Рендуелес, Волфганг Щреек.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share